Behöver du bygglov eller inte?

Om du behöver bygglov eller inte beror på några olika saker. Om du ska bygga ett nytt hus, till exempel, kommer du att behöva det. Men om du bara ska göra mindre ändringar, som att byta fönster eller ytterdörrar behöver du det inte. Här i Jönköping där jag bor är det ett måste med bygglov för de flesta förändringar eller byggen man vill göra och det är för att det är ett tättbebyggt område men om du bor på landsbygden är reglerna inte lika rigida. Till exempel så kan man inte måla om fasaden i en annan färg utan tillstånd, men du kan bygga en altan utan problem, det behövs aldrig förutom om det är ett K-märkt hus. Det är mycket att hålla koll på och det är lätt att man inte vet var gränsen går, då är det bra att kolla med byggnämnden eller bygglovsnämnden för just din kommun.

Det finns företag som hjälper dig med ansökan och förfarandet runtomkring sånt, vilket kan vara bra om du inte vill göra det själv. Man ska ansöka i god tid innan byggstart då det tar ett tag från man skickar in ansökan tills bygglov beviljas. Det går fortare om byggnämnden ser att det är något som inte kräver så mycket handläggningstid. Men bygger du ett helt nytt hus kan det ta flera månader från ansökan är inlämnad tills tillståndet beviljas, då det tar lite längre tid för byggnämnden att granska och godkänna byggplanerna. Med bygglov menas i regel byggnadslov och är ett tillstånd från myndigheten, byggnämnden, som behövs för att få bygga nytt eller förändra på befintlig byggnad. Vid ansökan görs en bedömning av hur byggnaden ska se ut och om den uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen.

Kostnaden för bygglov varierar beroende på vad du vill göra.